Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

immunology:lkm1 [07.11.2012 10:46] (текуща)
admin създадена
Ред 1: Ред 1:
 +====== LKM -1 антитела (анти-чернодробно/​бъбречни микрозомални антитела) ======
  
 +Те са насочени и свързват т.нар. чернодроно/​бъбречен микрозомални антигени,​ които се оказаха цитохром Р450. Това е голяма фамилия ензими,​ характеризирани с наличието на haem  пигмент. Установени са 3 вида анти-LKM автоантитела:​ LKM-1, LKM-2 и LKM-3, насочени срещу антигени с различни ензимни функции,​ свързани главно с детоксификацията на различни природни химикали. ​
 +
 +**Клинично значение**
 +
 +LKM-1 антителата се установяват в 80 – 95 % от болите с автоимунен хепатит тип 2, хепатит С (~7%), както и при хепатит,​ асоцииран с автоимунна полигландуларна болест тип I. 
 +
 +Останалите видове LKM антитела е срещат много по-рядко при същите заболявания.
immunology/lkm1.txt · Последна промяна: 07.11.2012 10:46 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki