Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

immunology:nukleozomni [07.11.2012 10:53]
admin създадена
immunology:nukleozomni [07.11.2012 10:53] (текуща)
admin създадена
Ред 1: Ред 1:
 +====== Анти- нуклеозомни антитела ======
  
 +Това са автоантитела от групата на анти-нуклеарните автоантитела. Те са насочни срещу нуклеозомите. Нуклеозимите са структурни компоненти на хроматина и представляват комплекси на хистони с двойноверижната ДНК, като ДНК обвива или е вътре в хистоновите комплекси. Анти-нуклеозомните антитела могат да свързват четвъртични епитопи на комплексите (нуклеозом-специфични антитела),​ dsДНК (анти- dsДНК антитела) или хистони с изключение на Н1 хистони (анти-хистонови антитела).
 +
 + ​**Клинична значимост**
 +
 +  * Диагностичена маркер за системен лупус еритематосус (СЛЕ). Диагностичната чувствителност на нуклеозомноте автоантиотела за диагнозата СЛЕ е по-висока от тази на анти-dsДНК – 100% при активен и 62% при неактивен СЛЕ. Има данни и за по-висока диагностична специфичност.
 +  * Нуклеозомните антитела могат да бъдат открити в ранните стадии на СЛЕ и преди анти-dsДНК,​ което ги прави ценен ранен диагностичен индикатор за начало на СЛЕ. Болни с анти-фосфолипиден синдром и положителни анти-нуклеозомни антитела имат висок риск да развият и СЛЕ.
 +  * Срещат се още при лекарствено-индуциран лупус (предизвикан от procainamide,​ quinidin и hydralаzine),​ систелна склероза,​ но по-рядко и доста зависи от използвания метод на изследване. ​
 +
 +**Кога да се изследват анти-нуклеозомни антитела?​**
 +
 +При подозрения за СЛЕ, особенно при негативни анти-dsДНК
 +Потвърждение на някои форми на лекарствено-индуциран лупус
immunology/nukleozomni.txt · Последна промяна: 07.11.2012 10:53 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki