Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
immunology:rf [18.07.2014 15:25]
admin
immunology:rf [19.07.2014 13:27]
cibalab
Ред 2: Ред 2:
  
 ^LOINC ​ |11572-5 ​ | ^LOINC ​ |11572-5 ​ |
-^Кратко наименование|РФ |+^Кратко наименование|RF |
 ^LOINC ​ |9338-5 ​ | ^LOINC ​ |9338-5 ​ |
 ^Кратко наименование|RF IgM  | ^Кратко наименование|RF IgM  |
Ред 32: Ред 32:
 RF e важно да се изследва при диагностицирането на ревматоиден артрит (РА). Може да се открие и при други възпалителни ревматични заболявания и при някои неревматични болести. Среща се също при клинично здрави хора над 60 години. RF се открива при 60-80% oт болните с  доказан ревматоиден артрит и при около 25% от пациентите в самото начало на заболяването,​ което ограничава значението му за ранната диагностика. При отрицателен резултат е желателно изследването да се повтори след 6 до 12 месеца. RF e важно да се изследва при диагностицирането на ревматоиден артрит (РА). Може да се открие и при други възпалителни ревматични заболявания и при някои неревматични болести. Среща се също при клинично здрави хора над 60 години. RF се открива при 60-80% oт болните с  доказан ревматоиден артрит и при около 25% от пациентите в самото начало на заболяването,​ което ограничава значението му за ранната диагностика. При отрицателен резултат е желателно изследването да се повтори след 6 до 12 месеца.
  
-**RF-IgA – изотип с прогностично значение:​**__Подчертан текст__+**RF-IgA – изотип с прогностично значение:​**
  
 -Лицата пожителни само за RF-IgА по-често са в по-млада възраст,​ безсимптомни,​ но с по-висок риск за развитие на РА в сравнение с лицата положителни за който и да е друг изотип на RF; -Лицата пожителни само за RF-IgА по-често са в по-млада възраст,​ безсимптомни,​ но с по-висок риск за развитие на РА в сравнение с лицата положителни за който и да е друг изотип на RF;
Ред 48: Ред 48:
 -Предполага се, че  RF-IgА е по-специфичен маркер от  RF-IgМ и  RF-IgG. Съвместната изява на  RF- скрининг и  RF-IgА повишава специфичността и подпомага поставянето на диагноза РА; -Предполага се, че  RF-IgА е по-специфичен маркер от  RF-IgМ и  RF-IgG. Съвместната изява на  RF- скрининг и  RF-IgА повишава специфичността и подпомага поставянето на диагноза РА;
  
-**RF-IgG**__Подчертан текст__ ​според редица автори корелира с развитието на ревматични възли и васкулит ;+**RF-IgG** според редица автори корелира с развитието на ревматични възли и васкулит ;
  
 ==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ==== ==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ====
immunology/rf.txt · Последна промяна: 19.07.2014 13:27 от cibalab
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki