Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

immunology:rnp [07.11.2012 10:23] (текуща)
admin създадена
Ред 1: Ред 1:
 +====== Анти - RNP ======
  
 +Това са автоантитела от групата на анти-нуклеарните автоантитела. Те са насочни срещу рибонуклеопротеини (RNP). Има няколо различаващи се епитопи на RNP, като U1-RNP, Sm/RNP, RNP-62, които се срещат с различна честота при различни системни автоимунни болести. ​
 +
 +Анти-U1-RNP антителата за маркер с голяма клинична чувствителност при болни със смесена съединителнотъканна болест ( > 90 %). Някои подвидове (напр. Анти-Sm/​RNP) се срещат в 30-40 % от болните със СЛЕ и при тях те се асоциират с болестната активност,​ миозит,​ феномен на Raynaud, артралгии и артрит.
immunology/rnp.txt · Последна промяна: 07.11.2012 10:23 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki