Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

immunology:scl70 [07.11.2012 10:57]
admin създадена
immunology:scl70 [07.11.2012 10:57] (текуща)
admin създадена
Ред 1: Ред 1:
 +====== Анти- Scl-70 / Topoisomerase I ======
 +
 +Таргетният антиген на тези автоантитела е ДНК топоизомераза I, разположен в нуклеоплазмата и нуклеолите. Този ензим разкъсва и свързва отново едноверижбата ДНК.
 +
 +**Клинична значимост**
 +
 +1. Диагностичен маркер за системна склероза (СС). Диагностичната чувствителност е както следва:​
 +неселектирани болни с СС – 18 – 30%
 +ограничена кожна СС ( CREST синдром) – 10 – 15 %
 +дифузна кожна СС – до 65%
 +феномен на Raynaud - < 1%
 +Диагностичната специфичност е > 99%
 +
 +2. Прогностичен маркер. Наличието на Торо антитела се свързва с по-тежко протичане и по-лоша прогноза при СС, в сравнение с наличие само на анти-центромерни антитела. Рядко анти- Scl-70 се проявяват едновременно с анти-центромерните антитела при СС, както и рядко изчезват от серума. ​
 +
 +3. Появата им при болни с феномен на Raynaud е рисков маркер за вероятно развитие на СС.
  
immunology/scl70.txt · Последна промяна: 07.11.2012 10:57 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki