Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

immunology:ssa [07.11.2012 10:36]
admin създадена
immunology:ssa [07.11.2012 10:38] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
 +====== Анти- SSA /Ro и анти- SSB /La ======
  
 +Това са автоантитела от групата на анти-нуклеарните автоантитела. Те са насочни срещу екстрахируеми нуклеарни антигени (ЕНА), разположени както в ядрото,​ така и в цитоплазната. Абревиатурата SSA ( Sjogren Syndrome Antigen) подсказва и най-честата болест,​ при която тези автоантитела имат диагностична стойност.
 +
 +SSA (Ro52 и Ro60) антигените често лошо се експресират в ядрата на Hep-2 клетъчните подложки и могат да бъдат „изпуснати” при ИИФ изследване (фалшиво отрицателен АНА скрининг). Изследването за Anti-SSA/Ro с имуноензимен метод е задължително,​ особенно ако има реални клинични подозрение за Синдром на Sjogren или СЛЕ.
 +
 +Образуването на анти-SSA/​Ro,​ а не клиничната изява на някои болести като СЛЕ, Синдром на Sjogren, се асоциира с наличието на някои генни дефекти в комплементната система (напр. хомозиготи по С2 дефицит и С4 дефицит).
 +
 +**Клинична значимост**
 +
 +  * Диагностичен маркер и класификационен критерий за Синдром на Sjogren. Анти-Ro (Anti-SSA, Ro52 и Ro60) и анти-La (анти-SS-B) антитела често се намират при болни със Синдром на Sjogren (над 96%) и тяхното наличие се асоциира с екстрагландуларни манифестации на заболяването като лимфаденопатия,​ спленомегалия и васкулит. ​
 +  * Системен лупус еритематосус (СЛЕ). Анти-Ro активност се среща и при около 40% от болните със СЛЕ, често заедно с другите характерни автоантитела. Едновременното комбинирано присъствие с анти-SSB/​La се асоциира с добра прогноза,​ но и с фоточувствителни кожни обриви,​ белодробни усложнения и лимфопения. ​
 +Анти-La автоантитела се установяват при 10-15% от болните със СЛЕ и се асоциират с късно проявила се болест,​ вторичен синдром на Sjogren и неонатален лупусен синдром. ​
 +  * Неонатален лупус еритематозус. При над 90% от болните с неонатален лупус и 100% у техните майки се установяват анти- Ro/SS-A, като част от тях могат да имат изявена болест,​ но могат и да са безсимптомни
 +  * Вроден сърдечен блок се появява при наличие на високи серумни нива на Ro52 и SS-B/La (1-2% от фетусите) и затова е препръчително изследването на бремени за SS-A/Ro антитела с оглед превантивно или терапевтично поведение. ​
 +  * Ro/SS-A се срещат при болни с ревматоиден артрит (5-8%), миозит (58-70%) и системна склероза (около 9%), здрави лица (могат да предсказват евентуална поява на Синдром на Sjogren или СЛЕ след години).
immunology/ssa.txt · Последна промяна: 07.11.2012 10:38 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki