Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
immunology:tspot_covid [22.06.2021 11:07]
admin [Същност на изследването]
immunology:tspot_covid [22.06.2021 11:11] (текуща)
admin [Същност на изследването]
Ред 16: Ред 16:
 Т-SPOT.COVID е лабораторен тест за откриване на кръвни клетки (Т-ефекторни лимфоцити),​ отговарящи на стимулация с антигени на Коронавирус. Тестът се базира на ELISPOT метода,​ който може да установи една/60 000 от търсените кръвни клетки. Т-SPOT.COVID е лабораторен тест за откриване на кръвни клетки (Т-ефекторни лимфоцити),​ отговарящи на стимулация с антигени на Коронавирус. Тестът се базира на ELISPOT метода,​ който може да установи една/60 000 от търсените кръвни клетки.
 Тестът T-SPOT.COVID е in vitro диагностичен тест, предназначен за използване при откриване на Т-клетъчен имунен отговор към SARS-CoV-2. Тестът използва технологията T-SPOT, с оптимизиран антигенен микс, базиран на SARS-CoV-2 структурни протеини,​ шип и нуклеокапсид (S и N).  Тестът T-SPOT.COVID е in vitro диагностичен тест, предназначен за използване при откриване на Т-клетъчен имунен отговор към SARS-CoV-2. Тестът използва технологията T-SPOT, с оптимизиран антигенен микс, базиран на SARS-CoV-2 структурни протеини,​ шип и нуклеокапсид (S и N). 
 +
 +Следователно е малко вероятно те да са били изложени на вируса SARS-CoV-2 или не е постигнат желания ефект от ваксиниране.
 +
 +==== Принцип и метод на изследването ====
 + 
 +Мононуклеарните клетки в периферната кръв (PBMCs) се отделят от пробата с цялата кръв, промиват се, с оглед да бъдат отстранени източниците на възможни грешки. След това мононуклеарните клетки се изброяват за да се използва стандартизиран брой клетки. Това гарантира,​ че дори при пациенти с нисък брой Т-клетки (имунокомпрометирани и имуносупресирани),​ в пробата ще има достатъчен брой клетки. ​
 +Мононуклеарните клетки от периферна кръв се инкубират с антигените - шип и нуклеокапсид,​ за да се стимулират всички налични чувствителни T-клетки. Секретираният цитокин се улавя от специфични антитела. Добавя се второ антитяло,​ конюгирано с алкална фосфатаза и насочено към различен епитоп на цитокиновата молекула. То се свързва с цитокина,​ захванат към мембранната повърхност. Останалият несвързан конюгат се отстранява чрез измиване. Добавя се разтворим субстрат към всяка ямка, в резултат на което се формира „спот” от неразтворима утайка. Всеки „спот” представлява отпечатък на една цитокин-секретираща Т-клетка.Оценката на броя на получените „спотове” дава информация за наличието на чувствителни към SARS-CoV-2 ефекторни Т-клетки в периферната кръв. ​
 +Резултатите на T-SPOT.COVID се тълкуват като се извади броят на спотовете в ямката на Нулевата контрола от броя на спотовете във всеки един от двата антигена (S и N): 
 +Тестът е Реактивен (Reactive), ако броя на спотовете в един от двата панела минус броя на спотовете в отрицателната контрола е по-голям или равен на 8. Резултат “Реактивен” от теста означава,​ че пациентът има Т-клетки,​ които реагират на специфичните за SARS-CoV-2 пептиди. Изключително вероятно е те да са били изложени на вируса SARS-CoV-2 или пациентът да е ваксиниран. При ваксинирани пациенти позитивен отговор се очаква само при антиген S - шип.
 +Тестът е Не-реактивен (Non-Reactive),​ ако броят на спотовете и в двата панела минус броя на спотовете в отрицателната контрола е по-малък или равен на 4. 
 +Резултат “Не реактивен” означава,​ че пациентът няма Т клетки,​ които реагират на специфичните за SARS-CoV-2 пептиди. Следователно е малко вероятно те да са били изложени на вируса SARS-CoV-2 или не е постигнат желания ефект от ваксиниране.
 +
 +==== Информационно съдържание и клинично значение ====
 +
 +Вече е известно,​ че разумната оценка за чувствителността на молекулярните тестове за диагностика на SARS-CoV-2 е приблизително 70%. Фалшиво негативни PCR резултати често са срещани при остра болест на COVID-19. Освен това молекулярните тестове не могат да идентифицират пациенти,​ които са били заразени,​ но оттогава са изчистили вируса . 
 +Разработени са множество серологични тестове за откриване на антитела в кръвта или кръвни продукти на лица, които преди това са били заразени с SARS-CoV-2. Тези тестове предоставят ценно информация за разпространението на вируса сред общата популация. Проучванията показват,​ че адаптивният имунен отговор обикновено се генерира в рамките на 2 седмици от инфекцията със SARS-CoV-2. Редица проучвания обаче показват,​ че не винаги могат да бъдат открити антитела или може да бъдат открити по-късно. Ниски нива на специфични за SARS-CoV-2 антитела са често наблюдавани при лица, страдащи от леко или асимптоматично заболяване COVID. Има и доказателства за това, че при някои индивиди антителата намаляват значително след инфекция и дори с по-бързи темпове,​ отколкото е било наблюдавано за MERS и SARS-CoV-1 инфекциите. ​
 +За разлика от това, някои публикации показват,​ че Т-клетъчния отговор на човешки коронавируси,​ включително SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 може да бъде здрав и дълготраен. Някои проучвания показват,​ че SARS-CoV-2 специфичен имунитет на Т-клетките се поддържа 6-9 месеца след първична инфекция,​ което показва,​ че Т-клетъчния отговор може да надживее преходните антитела при инфекция с SARS-CoV-2. ​
 +Тези констатации,​ заедно с проучвания,​ които демонстрират важната роля за Т клетките за вирусното натоварване и възстановяване от SARS-CoV-2, предполагат,​ че медиираният от клетките имунитет е важен аспект на имунния отговор към SARS-CoV-2 инфекция.
 + 
 +{{:​immunology:​t-spot_grafika.jpg?​400|}}
 +==== Предимства на теста ====
 +  * Чувствителността на T-SPOT.COVID теста е изчислена като 98.0% (включително и при имунокомпрометирани групи)
 +  * Специфичността на T-SPOT.COIVID теста е изчислена на 100%.
 +  * Може да се използва и при пациенти с нисък брой Т-клетки.
 +
 +
 ==== Защо и кога се изследва?​ ==== ==== Защо и кога се изследва?​ ====
 Той е предназначен за употреба като средство за диагностициране на клетъчния имунен отговор срещу структури на Коронавируса,​ което позволява да се разграничи реакция на  ваксинен или имунитет след преболедуване. Това става чрез разделно отчитане на реакцията срещу нуклеокапсидния ( само при боледували )  или шипчестия ( Spike, има го и при ваксините ). Чрез теста T-SPOT.COVID се търсят реактивни специфични ефекторни Т-клетки към Nucleocapsid и/или Spike антигени на SARS CoV-2. Изследването в МДЛ „Цибалаб“ се извършва от специалист,​ сертифициран от производителя на теста (Oxford Immunotec). Той е предназначен за употреба като средство за диагностициране на клетъчния имунен отговор срещу структури на Коронавируса,​ което позволява да се разграничи реакция на  ваксинен или имунитет след преболедуване. Това става чрез разделно отчитане на реакцията срещу нуклеокапсидния ( само при боледували )  или шипчестия ( Spike, има го и при ваксините ). Чрез теста T-SPOT.COVID се търсят реактивни специфични ефекторни Т-клетки към Nucleocapsid и/или Spike антигени на SARS CoV-2. Изследването в МДЛ „Цибалаб“ се извършва от специалист,​ сертифициран от производителя на теста (Oxford Immunotec).
immunology/tspot_covid.txt · Последна промяна: 22.06.2021 11:11 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki