Action disabled: source

Глюкоза в серум (ШАБЛОН!)

Внимание, тази страница е шаблон и не отразява реално изследване!
LOINC 14749-6
Кратко наименованиеГлюкоза
Пълно наименование на тестаКонцентрация на глюкоза в серум или плазма
Мерни единици mmol/L
Методика UV hexokinase (IFCC)
Други имена Glucose, Кръвна захар
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин, на гладно или по схема, предписана от лекар
Референтни стойности 3,89 - 6,10

Информация за пациенти

Същност на изследването

Защо и кога се изследва?

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се Венозна или капилярна кръв от която се отделя серум. За да бъде правилно отчетена стойността, материала трябва да бъде взет сутрин, на гладно в т.ч. без прием на кафе със захар или мед.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори

lab/template.txt · Последна промяна: 21.03.2016 11:04 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki