Гърлен секрет

Изследване за наличие на патогенна флората в гърлото, включително и за гъбички. Материал за микробиологичното изследване трябва да се вземе преди началото на антибактериална терапия. При контролно изследване секрет се взема поне 2-3 дни след края на антибиотичния курс. Обикновенно се изработва за два-три дни в зависимист от растежа и вида на микроорганизмите, необходимоста от антибиограма и евнтуалното наличие на гъбички. Важно е да се знае, че в устната кухина винаги има микроорганизми - нормалната флора на човешкия организъм, поради което се налага по-дълга процедура по изолиране на евентуални патогени.

Важно:дори и да има изолиран причинител с антибиограма на Вашия резултат, не предприемайте антибиотично лечение без лекарска консултация.
Изследването на гърлен секрет за наличие на β-хемолитични Стрептококи гр.А (скарлатина) може да бъде извършено и посредством имунохроматографски тест, който дава информация за наличието или отсъствието на причинителя. Подходящ е за скрининг при деца, които са били в контакт с болни. Резултат от изследването се получава в същия ден.
micro/garlo.txt · Последна промяна: 08.10.2012 12:58 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki