Стари версии

Това са старите версии на документа. За да възстановите стара версия, изберете я долу, натиснете Редактиране и я запазете.

  • 05.04.2016 13:08 micro:pneumo – [Респираторни инфекции панел] admin (текуща)
  • 05.04.2016 12:56 Преглед на разликите с текущата версия micro:pneumo [Отклонение от нормалните (референтни) стойности] admin
  • 05.04.2016 12:53 Преглед на разликите с текущата версия micro:pneumo създадена admin
micro/pneumo.txt · Последна промяна: 05.04.2016 13:08 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki