Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Следваща версия
Предходна версия
micro:pneumo [05.04.2016 12:53]
admin създадена
micro:pneumo [18.05.2020 11:04] (текуща)
admin [Бактериални пневмонии панел]
Ред 1: Ред 1:
-====== ​Респираторни инфекции панел ​ ======+====== ​Бактериални пневмонии панел ​ ====== 
 +====== ТОЗИ ТЕСТ ВЕЧЕ НЕ СЕ РАБОТИ! ====== 
  
 ===== Информация за пациенти ===== ===== Информация за пациенти =====
Ред 23: Ред 25:
  
 ==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ==== ==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ====
-Наличието ​ на някои от изследваните причинители може да се тълкува единствено и само в контекста на цялостното състояние на пациента. Някои от посочените причинители,​ може да се откриве при здрави хора, като носителство.+Наличието ​ на някои от изследваните причинители може да се тълкува единствено и само в контекста на цялостното състояние на пациента. Някои от посочените причинители,​ може да се открие при здрави хора, като носителство.
 ==== Често задавани въпроси ==== ==== Често задавани въпроси ====
  
micro/pneumo.1459849980.txt.gz · Последна промяна: 05.04.2016 12:53 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki