Cibalab » micro » uho

Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
micro:uho [08.10.2012 12:40]
admin
micro:uho [21.03.2016 11:54]
admin
Ред 1: Ред 1:
 +====== Ушен секрет ​ ======
  
 +^LOINC ​ |608-0 |
 +^Кратко наименование|Ушен секрет |
 +^Пълно наименование на теста|Микробиологично изследване на Ушен секрет ​ |
 +^Мерни единици ​ |Качествен тест ​ |
 +^Методика ​ |Културелно изследване ​  |
 +^Други имена ​ | Bacteria identified in Ear |
 +^Материал ​ |Ушен секрет,​ взет с тампон |
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |В транспортна среда до 24 часа на стайна температура |
 +^Условия за пробовземане |Преди начало на антибактариална терапия|
 +^Референтни стойности ​ |Нормална микрофлора |
 +===== Информация за пациенти =====
 +==== Същност на изследването ====
 +Изследването представлява изолиране на патогенни микроорганизми от ушен секрет върху подходящи хранителни среди, тяхната идентификация и ако е необходимо определяне на чувствителнастта на патогените към антибактериални препарати.
 +Изследването на ушен секрет се извършва при вършен или среден отит. ​
 +Микроорганизми,​ считани за причинители на отит са: 
 +
 +^Заболяване|Най-чести причинители|
 +^Остър локализиран външен отит|Staphylococcus aureus;​Group A Streptococcus|
 +^Остър дифузен външен отит|Pseudomonas aeruginosa; S. aureus|
 +^Хроничен външен отит|Enterobacteriaceae + Гъби|
 +^Злокачествен (некротизиращ) външен отит|P.aeruginosa|
 +^Отитис медиа|Streptococcus pneumoniae; ​   Haemophilus influenzae; Moraxella catarrhalis;​ S. aureus; S. pyogenes; P.aeruginosa;​ Гъби|
 +
 +Количеството на излираните патогенни микроорганизми се определя чрез визуална инспекция на петритата с първични посявки,​ които са направени в 4 сектора
 +  * 1+:​ растеж само в първия квадрат ​ - малко количество
 +  * 2+:​ растеж само до втория квадрат – умерено количество
 +  * 3+:​ растеж само до третия квадрат – голямо (сигнификантно) количестмо
 +  * 4+:​ растеж до четвъртия квадрат - голямо (сигнификантно) количестмо
 +
 +==== Защо и кога се изследва?​ ====
 +Изследването на ушен секрет се извършва при случаи на външен или среден отит или при нарушена цялост на тъпанчевата мембрана и при вътрешен отит. Изследването се прави когато има секреция от ухото.
 +Вземането на материал трябва да бъде преди прилагането на антибактериални препарати за локално приложение (капки,​ унгвенти).
 +
 +==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ====
 +Няма специфична подготовка преди вземане на ушен секрет. ​
 +Стерилния памучен тампон се вкарва в ушния канал до усещане на съпротивление. Тампона се завърта и се оставя да попие секретите.
 +
 +
 +
 +
 +==== Често задавани въпроси ====
 +  * Може ли да си взема сам ушен секрет?​
 +Не. Добре е ако секрета се взима от лекар специалист,​ който да прегледа ушите и да прецени дали това е необходимо. Взимането на ушен секрет е рискована манипулация и е добре да се извърши от квалифициран персонал с нужното оборудване.
 +  * Защо количеството на микроорганизмите не се означава с микробно число?
 +Микробното число може да бъде определено само за течни материали (напр. урина),​ при които се изследва точно определено количество от материала и може да бъде изчислено точното количество микроорганизми в даден обем. При материалите взети с тампон количеството се определя по метода описан по-горе.
 +
 +
 +
 +<note important>​Важно:​дори и да има изолиран причинител с антибиограма на Вашия резултат,​ не предприемайте антибиотично лечение без лекарска консултация.</​note>​
micro/uho.txt · Последна промяна: 21.03.2016 11:54 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki