Cibalab » micro » uho

Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
micro:uho [08.10.2012 12:42]
admin
micro:uho [21.03.2016 11:54] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
-====== Ушен секрет ====== +====== Ушен секрет ​ ====== 
-Секрет ​за изследване от външно ​ухо обикновено се взема от специалист ​УНГ ​поради необходимостта от специфично оборудване. Материал за микробиологично изследване не се взема след прилагане на локални медикаментисъдържащи антибактериални агенти. Изследването може да продължи ​до три дни ​след получаване на материал в лабораториятапоради необходимостта от изолиране на патогените от наличната (нормалнамикробна флора.+ 
 +^LOINC ​ |608-0 | 
 +^Кратко наименование|Ушен секрет ​
 +^Пълно наименование на теста|Микробиологично ​изследване ​на Ушен секрет ​ | 
 +^Мерни единици ​ |Качествен тест ​ | 
 +^Методика ​ |Културелно изследване   | 
 +^Други имена ​ | Bacteria identified in Ear | 
 +^Материал ​ |Ушен секрет,​ взет с тампон | 
 +^Условия за транспорт и стабилност  |В транспортна ​среда до 24 часа на стайна температура | 
 +^Условия за пробовземане |Преди начало на антибактариална терапия| 
 +еферентни стойности ​ |Нормална микрофлора | 
 +===== Информация за пациенти ===== 
 +==== Същност на изследването ==== 
 +Изследването представлява ​изолиране на патогенни микроорганизми от ушен ​секрет върху ​подходящи хранителни среди, тяхната идентификация и ако е необходимо ​определяне на чувствителнастта на патогените към антибактериални препарати. 
 +Изследването на ушен секрет се извършва ​при вършен или среден отит.  
 +Микроорганизми, считани за причинители на отит са:  
 + 
 +^Заболяване|Най-чести причинители| 
 +^Остър локализиран външен отит|Staphylococcus aureus;​Group A Streptococcus| 
 +^Остър дифузен външен отит|Pseudomonas aeruginosa; S. aureus| 
 +^Хроничен външен отит|Enterobacteriaceae + Гъби| 
 +^Злокачествен (некротизиращ) външен отит|P.aeruginosa| 
 +^Отитис медиа|Streptococcus pneumoniae; ​   Haemophilus influenzae; Moraxella catarrhalis;​ S. aureus; S. pyogenes; P.aeruginosa;​ Гъби
 + 
 +Количеството ​на излираните патогенни микроорганизми се определя чрез ​визуална инспекция ​на петритата ​с първични посявки,​ които са направени в 4 сектора 
 +  * 1+: растеж само в първия квадрат ​ - малко количество 
 +  * 2+: растеж само до втория квадрат – умерено количество 
 +  * 3+:​ растеж само до третия ​квадрат – голямо (сигнификантно) количестмо 
 +  * 4+:​ растеж до четвъртия квадрат - голямо (сигнификантно) количестмо 
 + 
 +==== Защо и кога се изследва?​ ==== 
 +Изследването на ушен секрет се извършва при случаи на външен или среден отит или при нарушена цялост на тъпанчевата мембрана ​и при вътрешен отит. Изследването ​се прави когато има секреция ​от ухото. 
 +Вземането на материал трябва ​да бъде ​преди прилагането на антибактериални препарати за локално приложение (капки,​ унгвенти). 
 + 
 +==== Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация ==== 
 +Няма специфична ​подготовка преди вземане на ушен секрет.  
 +Стерилния памучен тампон се вкарва в ушния канал до усещане на съпротивление. Тампона се завърта и се оставя да попие секретите. 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +==== Често задавани въпроси ==== 
 +  * Може ​ли да си взема сам ушен секрет?​ 
 +Не. Добре е ако секрета се взима от лекар специалист,​ който да прегледа ушите и да прецени дали това е необходимо. Взимането на ушен ​секрет е рискована манипулация и е добре да се извърши ​от квалифициран ​персонал с нужното оборудване. 
 +  * Защо количеството на микроорганизмите не се означава с микробно число? 
 +Микробното ​число може да бъде определено само за течни материали ​апр. урина),​ при които се изследва точно определено количество от материала ​и може да бъде изчислено точното количество ​микроорганизми в даден обем. При материалите взети с тампон количеството се определя по метода описан по-горе. 
 + 
  
 <note important>​Важно:​дори и да има изолиран причинител с антибиограма на Вашия резултат,​ не предприемайте антибиотично лечение без лекарска консултация.</​note>​ <note important>​Важно:​дори и да има изолиран причинител с антибиограма на Вашия резултат,​ не предприемайте антибиотично лечение без лекарска консултация.</​note>​
micro/uho.txt · Последна промяна: 21.03.2016 11:54 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki