Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

osteroporoza:bcl [11.10.2012 14:43]
admin създадена
osteroporoza:bcl [02.11.2012 14:54] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
 +====== Β-Cross Laps (β-СТх)======
  
 +**Β-Cross Laps** (β-СТх) - маркер за костно разграждане.
 +
 +Повече от 90% от органичния костен матрикс е съставен от колаген от тип І, синтезиран в костта. Този матрикс е подложен на един непрекъснат и добре регулиран процес на изграждане (формиране) и разграждане (резорбция). По време на нормалния костен метаболизъм,​ зрелия колаген тип I се разгражда,​ малки фрагменти от него постъпват в кръвта и се излъчват през бъбрека.
 +
 +При физиологично или патологично усилена костна резорбция (в напреднала възраст или в резултат на остеопороза),​ колаген тип I се разгражда по-интензивно и съответно на това нарастват нивата на колагеновите фрагменти в кръвта. Измерването на тези фрагменти е маркер за костна резорбция,​ т.е. маркер за оценка активността на остеокластите.
 +
 +От особено значение е определянето на фрагментите на колаген тип I: **бета изомеризирани C- терминални телопептиди (β-СТх)**,​ които са **високо специфични за разграждане на колаген тип I главно в костите**.  ​
 +
 +Високи концентрации на β-СТх се откриват в серума на пациенти с повишена костна резорбция. Стойностите се нормализират след провеждане на антирезорбтивна терапия.
 +
 +Изследването на C- терминални телопептиди (β-СТх) се препоръчва за проследяване ефекта от провежданата антирезорбтивна терапия (бифосфонати или хормоналнозаместителна терапия) при остеопороза или други костни заболявания. Като индуцираната от провежданата терапия промяна в костните маркери се демонстрира само след няколко седмици.
osteroporoza/bcl.txt · Последна промяна: 02.11.2012 14:54 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki