Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
osteroporoza:n [08.10.2012 16:29]
admin
osteroporoza:n [02.11.2012 11:16] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
 +====== N-mid Osteocalcin ======
 +
 +**N-mid Osteocalcin** – маркер за костно образуване
 +
 +**Остеокалцинът** е основния неколагенов белтък на костния матрикс. Това е нискомолекулен белтък,​ свързан с калций,​ специфичен за костите,​ витамин К-зависим. Сьставлява 1-2% от белтъчното съдържание на костите. Остеокалцинът се синтезира от остеобластите. Една част от новосинтезираният остеокалцин е свободна в кръвта,​ друга част е свързана с костния матрикс. Синтезата му се регулира от калцитриола.
 +
 +Серумните нива на остеокалцина отразяват интензивността на костния обмен, в частност на костното образуване,​ като особено високи нива се наблюдават при смущения на костната минерализация.
 +
 +Физиологично повишаване на серумната концентрация на остекалцина настъпва по време на растежа;​
 +
 +Патологчно завишени стойности се наблюдават при състояния с усилване на костния обмен, като: хипертиреоидизъм;​ първичен и вторичен хиперпаратиреоидизъм;​ акромегалия;​ болестта на Paget;
 +
 +**Определянето на остекалцина** може да бъде използвано за проследяване на ефекта от антирезорбтивната терапия при пациенти с остеопороза или хиперкалциемия; ​
 +
  
osteroporoza/n.txt · Последна промяна: 02.11.2012 11:16 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki