Cibalab » other » bk

Бъбречни конкременти

LOINC 14749-6
Кратко наименованиеБъбречни конкременти
Пълно наименование на тестаБъбречни конкременти
Мерни единици %
Методика
Други имена Бъбречни конкременти
Материал Конкременти
Условия за транспорт и стабилност няма
Условия за пробовземане Трaнспортира се в химически чист, сух съд. Бъбречни и жлъчни конкременти
Референтни стойности няма

Информация за пациенти

Същност на изследването

Защо и кога се изследва?

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори

other/bk.txt · Последна промяна: 18.01.2021 15:23 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki