Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
other:panorama [16.05.2017 15:53]
admin
other:panorama [16.05.2017 15:54]
admin
Ред 7: Ред 7:
 5 микроделеционни синдрома като 22q2 микроделеция (синдром на ДиДжорджи),​ 1p36 микроделеция,​ 5р- микроделеция (синдром на Кри дю Ша), 15q11.2 микроделеция – майчина или бащина (синдроми на Прадер-Уили и Ангелман). 5 микроделеционни синдрома като 22q2 микроделеция (синдром на ДиДжорджи),​ 1p36 микроделеция,​ 5р- микроделеция (синдром на Кри дю Ша), 15q11.2 микроделеция – майчина или бащина (синдроми на Прадер-Уили и Ангелман).
 Всички тези хромозомни дефекти водят до повишена честота на спонтанните аборти и мъртвите раждания;​ тежки физически и функционални нарушения в ембриона;​ животозастрашаващи състояния у новороденото със засягане на сърце, главен мозък и други вътрешни органи;​ нарушения в растежа и нервно-психическото развитие на детето;​ представляват опасност и за здравето на бременната (прееклампсия,​ обилно кървене). Всички тези хромозомни дефекти водят до повишена честота на спонтанните аборти и мъртвите раждания;​ тежки физически и функционални нарушения в ембриона;​ животозастрашаващи състояния у новороденото със засягане на сърце, главен мозък и други вътрешни органи;​ нарушения в растежа и нервно-психическото развитие на детето;​ представляват опасност и за здравето на бременната (прееклампсия,​ обилно кървене).
- 
-**За кого е предназначен?​** 
- 
-PANORAMA е подходящ за всяка бременна жена. Особено препоръчителен е при бременни над 35 г., при съмнение от ултразвуковия преглед или биохимичния скрининг,​ при бременни с фамилна обремененост или неколкократни спонтанни аборта/​мъртво раждане. 
-Не е подходящ за бременни с многоплодна бременност или донорски яйцеклетки и такива преминали наскоро костно-мозъчна трансплантация. 
-  
-**Кога?​** 
- 
-PANORAMA се извършва най-рано в 9 гестационна седмица на бременността. 
-  
-**Как?** 
- 
-За изпълнение на PANORAMA е необходима майчина кръв, взета чрез рутинна венепункция,​ което го прави напълно безопасен за плода и безболезнен за майката. При желание,​ бременната попълва документация и дава кръв. Резултатът се получава до 10-14 дена лично или от посочен от пациента акушер-гинеколог. 
- 
-**Къде?​** 
- 
-Вземането на кръв се осъществява в дните от __**понеделник до сряда, 8-13 ч.**__ __**САМО**__ в Централната регистратура на ЦибаЛаб (София,​ бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес център Сердика,​ сграда 1 , партер). 
- 
-**Защо да избера този тест?** 
- 
-PANORAMA има редица предимства пред останалите тестове на българския пазар: 
- 
-  * разграничава феталната ДНК от майчината;​ 
-  * анализира минимално количество фетална ДНК (най-малко 4%); 
-  * използва най-съвременната технология за анализ и биоинформационна обработка на получените данни; 
-  * анализира за триплоидия,​ която застрашава здравето на бременната;​ 
-  * открива моларна бременност и „изчезващ близнак”(vanishing twin); 
-  * съобщава пола на плода с 99.9% сигурност;​ 
-  * представя резултата напълно коректно като “нисък риск” и “висок риск”. 
-PANORAMA е единственият пренатален тест, който разграничава феталната от майчината ДНК, което обуславя максималната достоверност на резултата. 
- 
-Анализът е чрез технологията SNP (еднонуклеотидно полиморфизъм-базирано секвениране),​ която изследва многократно конкретните изследвани региони и използва най-точния биоинформационен програмен продукт за обработка на данните и представяне на резултата. 
- 
-Дава информация за пет от най-разпространените микроделеции:​ 
-  * свързани с тежки състояния,​ които обаче открити и третирани от рано могат да подобрят живота на засегнатото бебе 
-  * чиято честота е еднаква при млади и по-възрастни бременни;​ 
-  * които в 80-90% от случаите не се унаследяват (няма засегнат родител),​ а се появяват спонтанно. 
  
 **PANORAMA се предлага в три пакета:​** **PANORAMA се предлага в три пакета:​**
Ред 88: Ред 51:
   * микроделеция 15q11.2-11.3 – майчин произход (синдром на Ангелман);​   * микроделеция 15q11.2-11.3 – майчин произход (синдром на Ангелман);​
   * пола на плода (при желание). ​   * пола на плода (при желание). ​
-  ​+ 
 +**За кого е предназначен?​** 
 + 
 +PANORAMA е подходящ за всяка бременна жена. Особено препоръчителен е при бременни над 35 г., при съмнение от ултразвуковия преглед или биохимичния скрининг,​ при бременни с фамилна обремененост или неколкократни спонтанни аборта/​мъртво раждане. 
 +Не е подходящ за бременни с многоплодна бременност или донорски яйцеклетки и такива преминали наскоро костно-мозъчна трансплантация. 
 +  
 +**Кога?​** 
 + 
 +PANORAMA се извършва най-рано в 9 гестационна седмица на бременността. 
 +  
 +**Как?​** 
 + 
 +За изпълнение на PANORAMA е необходима майчина кръв, взета чрез рутинна венепункция,​ което го прави напълно безопасен за плода и безболезнен за майката. При желание,​ бременната попълва документация и дава кръв. Резултатът се получава до 10-14 дена лично или от посочен от пациента акушер-гинеколог. 
 + 
 +**Къде?​** 
 + 
 +Вземането на кръв се осъществява в дните от __**понеделник до сряда, 8-13 ч.**__ __**САМО**__ в Централната регистратура на ЦибаЛаб (София,​ бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес център Сердика,​ сграда 1 , партер). 
 + 
 +**Защо да избера този тест?​** 
 + 
 +PANORAMA има редица предимства пред останалите тестове на българския пазар:​ 
 + 
 +  * разграничава феталната ДНК от майчината;​ 
 +  * анализира минимално количество фетална ДНК (най-малко 4%); 
 +  * използва най-съвременната технология за анализ и биоинформационна обработка на получените данни;​ 
 +  * анализира за триплоидия,​ която застрашава здравето на бременната;​ 
 +  * открива моларна бременност и „изчезващ близнак”(vanishing twin); 
 +  * съобщава пола на плода с 99.9% сигурност;​ 
 +  * представя резултата напълно коректно като “нисък риск” и “висок риск”. 
 +PANORAMA е единственият пренатален тест, който разграничава феталната от майчината ДНК, което обуславя максималната достоверност на резултата. 
 + 
 +Анализът е чрез технологията SNP (еднонуклеотидно полиморфизъм-базирано секвениране),​ която изследва многократно конкретните изследвани региони и използва най-точния биоинформационен програмен продукт за обработка на данните и представяне на резултата. 
 + 
 +Дава информация за пет от най-разпространените микроделеции:​ 
 +  * свързани с тежки състояния,​ които обаче открити и третирани от рано могат да подобрят живота на засегнатото бебе 
 +  * чиято честота е еднаква при млади и по-възрастни бременни;​ 
 +  * които в 80-90% от случаите не се унаследяват (няма засегнат родител),​ а се появяват спонтанно.
other/panorama.txt · Последна промяна: 08.08.2018 10:30 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki