Парадонтоза-анаеробни микр.и ген. предразположение

LOINC
Кратко наименование Парадонтоза
Пълно наименование на тестаКонцентрация на глюкоза в серум или плазма
Мерни единици
Методика
Други имена Парадонтоза-анаеробни микр.и ген. предразположение
Материал Секрет от дентален джоб. Комплект хартиени стикове, поставени в епруветка 1.5 мл.
Условия за транспорт и стабилност Съхранява се и се траспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за пробовземане Секретът от дентален джоб се взема от лекар специалист.
Референтни стойности няма
other/paradontoza.txt · Последна промяна: 09.02.2018 15:01 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki