Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
other:paradontoza [09.02.2018 15:01]
admin
other:paradontoza [16.04.2019 09:46] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
-====== Парадонтоза-анаеробни микр.и генпредразположение ======+====== Парадонтоза-анаеробни микроорганизми ​и генетично ​предразположение ======
  
 ^LOINC ​ |  | ^LOINC ​ |  |
 ^Кратко наименование| Парадонтоза ​ | ^Кратко наименование| Парадонтоза ​ |
-^Пълно наименование на теста|Концентрация ​на глюкоза в серум или плазма +^Пълно наименование на теста|Парадонтоза-анаеробни микроорганизми и генетично ​предразположение ​
-^Мерни единици ​ | | +^Мерни единици ​ |няма ​
-^Методика ​ |  |+^Методика ​ |PCR анализ ​ |
 ^Други имена ​ |Парадонтоза-анаеробни микр.и ген. предразположение ​ | ^Други имена ​ |Парадонтоза-анаеробни микр.и ген. предразположение ​ |
 ^Материал ​ |Секрет от дентален джоб. Комплект хартиени стикове,​ поставени в епруветка 1.5 мл.  | ^Материал ​ |Секрет от дентален джоб. Комплект хартиени стикове,​ поставени в епруветка 1.5 мл.  |
Ред 11: Ред 11:
 ^Условия за пробовземане |Секретът от дентален джоб се взема от лекар специалист. ​ | ^Условия за пробовземане |Секретът от дентален джоб се взема от лекар специалист. ​ |
 ^Референтни стойности ​ |няма ​ | ^Референтни стойности ​ |няма ​ |
 +===== Информация за пациенти =====
 +==== Същност на изследването ====
 +Тестът детектира най-важните в клиничен аспект периодонтно-асоциирани маркерни бактерии Actinobacillus actinomycetemcomitans,​ Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Treponema denticola, Tanerella forsythia, Parvimonas micra, Fusobacterium nucleatum, Campylobacter rectus, Eubacterium nodatum, Eikenella corrodens, Capnocytophaga sputigena, Capnocytophaga gingivalis.
 +Освен микробните причинители,​ вариации в имунният отговор на организма към бактериите в зъбната плака активират възпаление,​ което води до разрушаване на съединителната тъкан и костта. Тестът включва анализ за генетично предразположение към възникването на пародонтоза - изменения в гените за IL-1 и HLA-DR. Те не са причина за възникване на заболяването,​ но наличието им е определящо за тежестта и прогресията на пародонтозата.
 +Тестът не изисква запазването жизнеспособността на микроорганизмите в пробата,​ тъй като представлява директна детекция на микробните патогени,​ причиняващи пародонтоза на базата наличие или отсъствие на тяхното ДНК, и не се повлиява от наличието на конфлуентна микрофлора - ДНК-пробите са специфични за търсените патогенни микроорганизми. При този тип тест не е възможно определяне на антибиограма.
 +
 +==== Защо и кога се изследва?​ ====
 +При пациенти с:
 +  * пародонтит с дълбочина на венечния джоб > 4 mm
 +  * рефрактерен на терапия пародонтит при възрастни  ​
 +  * агресивен и прогресиращ пародонтит  ​
 +  * инфекции на костно-интегрирани импланти  ​
 +
 +Също:
 +  * за проследяване на успеха от терапията
 +  * за ранна диагностика на рецидиви  ​
 +  * за оценка на риска от загуба на импланта
 +
 +==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ====
 +Пробовземането се извършва само от стоматолог при съблюдаване на следните правила:​
 +1. Със стерилен инструмент се премахва супра-гингивалната плака и мястото на пробовземане се подсушава със сух памучен тампон.
 +2. Пробовземането трябва да бъде извършено преди механичното третиране на джоба, като се внимава да не се контаминира пробата с кръв. Препоръчително е да се избягва пробовземането от силно възпален пародонтален джоб или при гноене на джоба.
 +3. С помощта на стерилна пинсета се вкарва един хартиен стик в предварително определеното място до дъното на сулкуса. Стика остава в тази позиция за 10 сек.
 +4. Изважда се стика от джоба и се поставя в епруветката.
 +
 +==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ====
 +Не се прилага.
 +
 +==== Често задавани въпроси ====
 +Варианти на теста
 +1. Скрининг - При необходимост да се установи наличието или отсъствието на патогените без значение за тяхната локализация,​ напр. за оценка на ефекта от терапията се препоръчва “multi-site sample”, проба взета от няколко места. В този случай могат да се вземат до 5 стика от различни венечни джобове.
 +2. Eдиничен анализ - За да се получи информация за бактериалната флора на единичен венечен джоб. В този случай се използват отделни комплекти с консумативи. Проба се взема от всеки джоб и се поставя в отделна епруветка и съответно се анализират поотделно.
 +
 +===== Информация за лекари =====
 +Наличието на определена група силно патогенни бактерии водещи до развитието на пародонтит показва необходимостта от целенасочена диагностика и терапия на съответния причинител особено в случаите на прогресиращ,​ рефрактерен на терапия и агресивен периодонтит. Самостоятелното механично лечение не е ефективно при рефрактерния и агресивния пародонтит докато тъканно-инвазивния периодонтен патоген присъства в устната кухина.
 +Изследването представлява молекулярно-биологичен тест – PCR анализ. Базира се на строго-специфична детекция на уникални последователности в генома на най-често срещаните периодонтно-асоциирани бактерии и се характеризира с висока чувствителност и специфичност,​ лесно пробовземане и транспортиране на пробата. В допълнение тестът изследва генетичното предразположение на организма към развитие на пародонтит (т. нар. пародонтоза-свързан генотип) чрез определяне наличието на полиморфизми (изменения) в гените за IL-1 и HLA-DR.
 +IL-1A(-889)/​IL-1B(+3954) -  води до повишената продукция на възпалителния цитокин IL-1 и се свързва с тежестта на хроничната пародонтоза. Пациентите,​ които са положителни по този параметър имат седем пъти по-висок риск за развитие на тежка хронична пародонтоза,​ като в комбинация с тютюнопушене рискът допълнително се увеличава.
 +HLA-DRB1*04 - свързва се с ранно възникване и бърза прогресия на пародонтозата.
 +
 +===== Информация за партьори =====
other/paradontoza.1518181316.txt.gz · Последна промяна: 09.02.2018 15:01 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki