Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

other:paradontoza [09.02.2018 14:58]
admin създадена
other:paradontoza [09.02.2018 15:01] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
 ====== Парадонтоза-анаеробни микр.и ген. предразположение ====== ====== Парадонтоза-анаеробни микр.и ген. предразположение ======
  
-^LOINC ​ |14749-6 ​ | +^LOINC ​ |  | 
-^Кратко наименование|Глюкоза ​ |+^Кратко наименование| ​Парадонтоза ​ |
 ^Пълно наименование на теста|Концентрация на глюкоза в серум или плазма | ^Пълно наименование на теста|Концентрация на глюкоза в серум или плазма |
-^Мерни единици ​ |mmol/​L  ​+^Мерни единици ​ | | 
-^Методика ​ |UV hexokinase (IFCC) ​ | +^Методика ​ |  | 
-^Други имена ​ |Glucose, Кръвна захар  | +^Други имена ​ |Парадонтоза-анаеробни микр.и ген. предразположение ​ | 
-^Материал ​ |Серум или плазма  | +^Материал ​ |Секрет от дентален джоб. Комплект хартиени стикове, ​поставени в епруветка 1.5 мл.  | 
-^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | +^Условия за транспорт и стабилност ​ |Съхранява се и се траспортира при (2-8°С) ​до 24 часа
-^Условия за пробовземане |Сутрин, на гладно или по схема, предписана от лекар ​ | +^Условия за пробовземане |Секретът от дентален джоб се взема от лекар ​специалист. ​ | 
-^Референтни стойности ​ |3,89 - 6,10  |+^Референтни стойности ​ |няма ​ |
other/paradontoza.txt · Последна промяна: 09.02.2018 15:01 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki