Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
other:paradontoza [15.04.2019 16:15]
admin [Отклонение от нормалните (референтни) стойности]
other:paradontoza [16.04.2019 09:46] (текуща)
admin
Ред 3: Ред 3:
 ^LOINC ​ |  | ^LOINC ​ |  |
 ^Кратко наименование| Парадонтоза ​ | ^Кратко наименование| Парадонтоза ​ |
-^Пълно наименование на теста|Концентрация ​на глюкоза в серум или плазма |+^Пълно наименование на теста|Парадонтоза-анаеробни микроорганизми и генетично ​предразположение ​|
 ^Мерни единици ​ |няма | ^Мерни единици ​ |няма |
 ^Методика ​ |PCR анализ ​ | ^Методика ​ |PCR анализ ​ |
other/paradontoza.txt · Последна промяна: 16.04.2019 09:46 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki