Цибалаб Бременност - регистрация

Този пакет включва следните изследвания:

  • ПКК /пълна кръвна картина/
  • СУЕ /скорост на утаяване на еритроцитите/
  • Урея
  • Урина-общо химично изследване
  • Wass /Сифилис/
  • СПИН
  • Хепатит Б
  • Рубеола Ig G
  • Токсоплазмоза Ig G
  • Кръвна група и Rh
panels/bremennost.txt · Последна промяна: 03.05.2012 16:33 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki