Цибалаб Бременност - мониторинг

Този пакет включва следните изследвания:

  • ПКК /пълна кръвна картина/
  • Урина-общо химично изследване
  • Стерилна урина еднократно
panels/bremennostmonitoring.txt · Последна промяна: 03.05.2012 16:33 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki