Цибалаб Черен дроб - Хепатит

Този пакет включва следните изследвания:

  • Общ белтък
  • Билирубин общ и директен
  • Чернодробни ензими (ASAT,ALAT,Гама-GT)
  • Алкална фосфатаза
  • Хепатит А
  • Хепатит Б
  • Хепатит С
  • Протромбинов индекс
  • Фибриноген
  • Урина-общо химично изследване
panels/cheren_drobhepatit.txt · Последна промяна: 03.05.2012 16:58 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki