Цибалаб Чернодробна функция - разширен

Този пакет включва следните изследвания:

  • Общ белтък
  • Билирубин общ и директен
  • Чернодробни ензими (ASAT,ALAT,Гама-GT)
  • Алкална фосфатаза
  • LDH /Лактат дехидрогеназа/
  • Протромбиново време
  • Фибриноген
panels/chernodrobna_funkciq_razshiren.txt · Последна промяна: 16.01.2023 11:40 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki