Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
panels:dcg [03.05.2012 16:24]
admin
panels:dcg [09.10.2012 14:12] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
 +====== Цибалaб DCG ======
 +
 +Този пакет включва следните изследвания: ​
 +
 +  * [[hematology:​bloodcount|ПКК]] /пълна кръвна картина/ ​
 +  * [[biochemistry:​glucose|Глюкоза]]
 +  * [[biochemistry:​holestrolpro|Холестерол профил]] ​
 +  * [[biochemistry:​ureq|Урея]]
 +  * [[biochemistry:​creat|Креатинин]] ​
 +  * [[biochemistry:​pkiselina|Пикочна киселина]]
 +  * [[biochemistry:​alat|ALAT]] ​
 +  * [[biochemistry:​iron|Fе /​желязо/​]] ​
 +  * [[biochemistry:​kaliy|K /​калий/​]]
 +  * [[biochemistry:​natrii|Na /​натрий/​]]
 +  * [[biochemistry:​kalcii|Ca /​калций/​]]
 +  * [[hormones:​tsh|TSH]] /​Тиретропен хормон,​ Тироидстимулиращ хормон,​ ТТН/
 +  * Феритин
  
panels/dcg.txt · Последна промяна: 09.10.2012 14:12 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki