Цибалаб Детска градина

Този пакет включва следните изследвания:

  • ПКК /пълна кръвна картина/
  • СУЕ /скорост на утаяване на еритроцитите/
  • Урина-общо химично изследване и седимент
  • Изследване на фецес еднократно
  • Морфологични изследвания
  • Острица Ентеробиоза (скоч лента)

Инструкция за вземате на проби - http://www.cibalab.com/documents/KindergardenGuide.pdf

panels/detska_gradina.txt · Последна промяна: 04.03.2013 12:10 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki