Цибалаб Детска градина

Този пакет включва следните изследвания:

ВАЖНО: Изследванията са валидни 2 седмици от датата на регистрация на пациента, моля съобразете датата от която детето ви ще тръгне на градина или ясла.

Инструкция за вземате на проби Наредба за ДГ

panels/detska_gradina.txt · Последна промяна: 25.08.2022 10:15 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki