Цибалаб Хипертония

Този пакет включва следните изследвания:

  • ПКК /пълна кръвна картина/
  • Холестерол профил
  • K /калий/
  • Na /натрий/
  • Урина-общо химично изследване и седимент
panels/hipertoniq.txt · Последна промяна: 03.05.2012 16:58 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki