Цибалаб Кардио

Този пакет включва следните изследвания:

  • Холестерол профил
  • Пикочна киселина
  • ASAT /Аспартатаминотрансфераза/
  • ALAT /Аланинаминотрансфераза/
  • LDH /Лактат дехидрогеназа/
  • hsCRP /Високочувствителен С-реактивен протеин/
  • K /калий/
  • Na /натрий/
panels/kardio.txt · Последна промяна: 03.05.2012 16:42 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki