Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
panels:kardio [03.05.2012 16:37]
admin
panels:kardio [03.05.2012 16:42] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
 +====== Цибалаб Кардио ======
 +
 +Този пакет включва следните изследвания: ​
 +
 +  * Холестерол профил
 +  * Пикочна киселина
 +  * [[biochemistry:​glucose|Глюкоза]]
 +  * [[biochemistry:​asat|ASAT]] /​Аспартатаминотрансфераза/​
 +  * [[biochemistry:​alat|ALAT]] /​Аланинаминотрансфераза/​
 +  * LDH /​Лактат дехидрогеназа/​
 +  * hsCRP /​Високочувствителен С-реактивен протеин/​
 +  * K /​калий/​
 +  * Na /​натрий/​
  
panels/kardio.txt · Последна промяна: 03.05.2012 16:42 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki