Цибалаб Контрацептивен

Този пакет включва следните изследвания:

  • ПКК /пълна кръвна картина/
  • Холестерол профил
  • Чернодробни ензими (ASAT,ALAT,Гама-GT)
  • Протромбинов индекс
  • Време на кървене
  • Урина-общо химично изследване и седимент
panels/kontraceptiven.txt · Последна промяна: 03.05.2012 16:55 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki