Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
panels:max_men [05.03.2013 15:23]
admin
panels:max_men [09.03.2017 15:02] (текуща)
admin
Ред 16: Ред 16:
   * [[hematology:​sue|СУЕ]] (скорост на утаяване на еритроцитите)   * [[hematology:​sue|СУЕ]] (скорост на утаяване на еритроцитите)
   * [[biochemistry:​glucose|Глюкоза]]   * [[biochemistry:​glucose|Глюкоза]]
-  * [[biochemistry:​beltuk|Общ белтък]]+  * [[biochemistry:​tprotein|Общ белтък]]
   * [[biochemistry:​albumin|Албумин]]   * [[biochemistry:​albumin|Албумин]]
   * [[biochemistry:​ureq|Урея]]   * [[biochemistry:​ureq|Урея]]
Ред 29: Ред 29:
   * [[biochemistry:​kalcii|Ca (калций)]]   * [[biochemistry:​kalcii|Ca (калций)]]
   * [[biochemistry:​p|P (фосфор)]]   * [[biochemistry:​p|P (фосфор)]]
 +  * [[biochemistry:​iron|Fe (желязо)]]
 +  * [[biochemistry:​iron_fraccii|TIBC (Желязосвързващ капацитет)]]
   * [[cancer:​tpsa|Total PSA]]   * [[cancer:​tpsa|Total PSA]]
  
panels/max_men.1362489801.txt.gz · Последна промяна: 09.03.2017 15:01 (външна редакция)
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki