Цибалаб Макс Плюс Жени

Пакета представлява набор от изследвания, които дават информация за състоянието на организма и обхваща повечето органи и системи. Подходящ е за много профилактични прегледи. Приложим е и за диагностика при широк кръг заболявания. Дава информация за:

  • глюкозната обмяна;
  • липидния статус;
  • чернодробната функция;
  • бъбречна функция;
  • белтъчния синтез;
  • възпалителни процеси;
  • заболявания на кръвта (анемия, левкози);
  • електролитите(K и Na);
  • калциево-фосфорния баланс.

Набедените за „профилактични“ изследвания провеждани от службите по Трудова медицина и тези препоръчвани от НЗОК само имитират профилактика поради факта че представляват малка и несъществена част от пакета Цибалаб Макс. Стойността на този пакет е специално намалена за да може пациента да получи смислени профилактични изследвания на достъпна цена поради затруднения достъп на гражданите до лабораторни изследвания по линия на НЗОК. Пакета включва следните тестове:

panels/max_women.txt · Последна промяна: 09.03.2017 15:03 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki