Цибалаб Предоперативен минимум

Този пакет включва следните изследвания:

 • ПКК /пълна кръвна картина/
 • СУЕ /скорост на утаяване на еритроцитите/
 • Общ белтък
 • ASAT /аспартатаминотрансфераза/
 • ALAT /аланинаминотрансфераза/
 • K /калий/
 • Na /натрий/
 • Протромбиново време
 • Време на кървене
 • Кръвна група и Rh
 • Урина-общо химично изследване
panels/predoperativen_minimum.txt · Последна промяна: 03.05.2012 16:57 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki