Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
panels:predoperativen_minimum [03.05.2012 16:48]
admin
panels:predoperativen_minimum [03.05.2012 16:57] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
 +====== Цибалаб Предоперативен минимум ======
 +
 +Този пакет включва следните изследвания: ​
 +
 +  * [[hematology:​bloodcount|ПКК]] /пълна кръвна картина/​
 +  * СУЕ /​скорост на утаяване на еритроцитите/​
 +  * [[biochemistry:​glucose|Глюкоза]]
 +  * Общ белтък
 +  * [[biochemistry:​creat|Креатинин]]
 +  * [[biochemistry:​asat|ASAT]] /​аспартатаминотрансфераза/​
 +  * [[biochemistry:​alat|ALAT]] /​аланинаминотрансфераза/​
 +  * K /​калий/​
 +  * Na /​натрий/​
 +  * Протромбиново време
 +  * Време на кървене
 +  * Кръвна група и Rh
 +  * Урина-общо химично изследване
  
panels/predoperativen_minimum.txt · Последна промяна: 03.05.2012 16:57 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki