Цибалаб Стандарт

Този пакет включва следните изследвания:

Предназначен е за профилактично изследване с включени основни тестове показателни за глюкозната обмяна ( диабет ), липидите (атеросклероза ),подагра, бъбреците, черния дроб и кръвта ( ПКК ).

panels/standart.txt · Последна промяна: 09.03.2017 15:11 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki