Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

panels:standart_plus [05.03.2013 15:25]
admin създадена
panels:standart_plus [09.03.2017 15:35] (текуща)
admin
Ред 3: Ред 3:
  
   * [[hematology:​bloodcount|ПКК]] /пълна кръвна картина/​   * [[hematology:​bloodcount|ПКК]] /пълна кръвна картина/​
 +  * [[hematology:​sue|СУЕ]] (скорост на утаяване на еритроцитите)
   * [[biochemistry:​glucose|Глюкоза]]   * [[biochemistry:​glucose|Глюкоза]]
-  * Общ белтък+  * [[biochemistry:​tprotein|Общ белтък]] 
 +  * [[biochemistry:​albumin|Албумин]] 
 +  * [[biochemistry:​ureq|Урея]]
   * [[biochemistry:​creat|Креатинин]]   * [[biochemistry:​creat|Креатинин]]
-  * Пикочна киселина +  * [[biochemistry:​pkiselina|Пикочна киселина]] 
-  * Холестерол общ +  * [[biochemistry:​holestrol|Холестерол ​профил]] 
-  * Триглицериди +  * Чернодробни ензими ([[biochemistry:​asat|ASAT]],​[[biochemistry:​alat|ALAT]],​[[biochemistry:​ggt|Гама-GT]]
-  * Чернодробни ензими ([[biochemistry:​asat|ASAT]],​[[biochemistry:​alat|ALAT]],​Гама-GT) +  * [[biochemistry:​glikiran_hemoblobin|Гликиран хемоглобин]]
-  * Гликиран хемоглобин+
 Предназначен е за профилактично изследване с включени основни тестове показателни за глюкозната обмяна ( диабет ), липидите (атеросклероза ),​подагра,​ бъбреците,​ черния дроб и кръвта ( ПКК ). Предназначен е за профилактично изследване с включени основни тестове показателни за глюкозната обмяна ( диабет ), липидите (атеросклероза ),​подагра,​ бъбреците,​ черния дроб и кръвта ( ПКК ).
panels/standart_plus.txt · Последна промяна: 09.03.2017 15:35 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki