Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Next revision
Previous revision
panels:torch [30.11.2018 11:57]
admin създадена
panels:torch [10.06.2019 09:47] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
 ====== Цибалаб Бременност - TORCH ====== ====== Цибалаб Бременност - TORCH ======
 +^LOINC ​ |  | 
 +^Кратко наименование|имуноблот за TORCH panel – Immunoblot ​  | 
 +^Пълно наименование на теста|определяне на IgG антитела срещу причинителите Toxoplasma gondii, рубеолен вирус, цитомегаловирус и херпес симплекс вирусите тип 1 и 2 | 
 +^Мерни единици ​ |качествен метод ​ | 
 +^Методика ​ |имуноблот,​ lineblot ​ | 
 +^Други имена ​ |immunoblot assay for toward Toxoplasma gondii, Rubella virus, CMV, HSV-1 and HSV-2   | 
 +^Материал ​ |Серум или плазма ​ | 
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | 
 +^Условия за пробовземане |няма специфични ​ | 
 +^Референтни стойности ​ |отрицателен;​ граничен;​ положителен ​ |
     
 **I. Същност** **I. Същност**
panels/torch.1543571825.txt.gz · Последна промяна: 30.11.2018 11:57 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki