Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
parasitology:ehinococoza [10.06.2019 14:11]
admin
parasitology:ehinococoza [10.06.2019 14:11] (текуща)
admin
Ред 9: Ред 9:
 ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 48 часа | ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 48 часа |
 ^Условия за пробовземане |няма специфични | ^Условия за пробовземане |няма специфични |
-^Референтни стойности ​ |<9 отрицателен,​ 9-11 неопределен,​ >11 положителен ​ |+^Референтни стойности ​ |<0.9 отрицателен, ​0.9-1.1 неопределен,​ >1.1 положителен ​ |
parasitology/ehinococoza.txt · Последна промяна: 10.06.2019 14:11 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki