Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

parasitology:fasciola [10.06.2019 14:20] (текуща)
admin създадена
Ред 1: Ред 1:
 +====== Fasciola hepatica IgG Ab (Фасциолоза IgG) - ELISA ====== 
 +^LOINC ​ 27342-5 | 
 +^Кратко наименование|Fasciola hepatica IgG Ab (Фасциолоза IgG) - ELISA | 
 +^Пълно наименование на теста|определяне на IgG антитела срещу причинителя на фасциолозата Fasciola hepatica | 
 +^Мерни единици ​ |Index; полуколичествен метод | 
 +^Методика ​ |имуноензимен тест (ELISA)| 
 +^Други имена ​ |anti-Fasciola hepatica IgG enzyme immunoassay ​ | 
 +^Материал ​ |Серум или плазма ​ | 
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 48 часа | 
 +^Условия за пробовземане |няма специфични ​ | 
 +^Референтни стойности ​ |<9 отрицателен,​ 9-1.1 граничен , >11 положителен ​  |
parasitology/fasciola.txt · Последна промяна: 10.06.2019 14:20 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki