Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
parasitology:leishmania [12.02.2016 14:16]
admin [Защо и кога се изследва?]
parasitology:leishmania [10.06.2019 14:17] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
-====== Leishmania infantum IgG/( Лайшманиоза ) ======+====== Leishmania infantum IgG/IgM ( Лайшманиоза ) ======
 ^LOINC ​ |5238-1 | ^LOINC ​ |5238-1 |
-^Кратко наименование|Leishmania infantum IgG/+^Кратко наименование|Leishmania infantum IgG/IgM 
-^Пълно наименование на теста|Изследване на IgG и IgM антитела срещу Leishmania infantum | +^Пълно наименование на теста|определяне на IgM и IgG антитела срещу ​причинителя на лайшманиоза ​Leishmania infantum | 
-^Мерни единици ​ |Ratio ​ +^Мерни единици ​ |Ratio,​полуколичествен метод ​
-^Методика ​ |CLIA | +^Методика ​ |хемилуминесцентен тест (CLIA
-^Други имена ​ |Лайшманиоза,​ Кала Азар ​ |+^Други имена ​ |anti-Leishmania IgM+IgG immunoassay ​ |
 ^Материал ​ |Серум или плазма ​ | ^Материал ​ |Серум или плазма ​ |
 ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 48 часа | ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 48 часа |
-^Условия за пробовземане |Няма, но поне един час след хранене ​ | +^Условия за пробовземане |няма ​специфични  | 
-^Референтни стойности ​ |отрицателен |+^Референтни стойности ​ |<​0.9 ​отрицателен, 0.9-1.1 граничен,​ >1.1 положителен  ​|
 ===== Информация за пациенти ===== ===== Информация за пациенти =====
 ==== Същност на изследването ==== ==== Същност на изследването ====
parasitology/leishmania.txt · Последна промяна: 10.06.2019 14:17 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki