Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
parasitology:toxocara [06.11.2015 15:11]
admin [Информация за лекари]
parasitology:toxocara [10.06.2019 14:14] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
 ====== Токсокароза (Ларва Мигранс)IgG антитела ====== ====== Токсокароза (Ларва Мигранс)IgG антитела ======
 ^LOINC ​ |9718-8 | ^LOINC ​ |9718-8 |
-^Кратко наименование| Токсокароза| +^Кратко наименование| ​Ларва мигренс (Токсокароза, Toxocarosis) IgG - ELISA
-^Пълно наименование на теста|IgG антитела срещу Toxocara canis | +^Пълно наименование на теста|определяне на IgG антитела срещу ​причинителя на токсокарозата ​Toxocara canis | 
-^Мерни единици ​ |арбитражни  | +^Мерни единици ​ |Index; полуколичествен метод ​ | 
-^Методика ​ |ELISA | +^Методика ​ |имуноензимен тест (ELISA
-^Други имена ​ |Ларва Мигранс,​ Токосокароза ​ |+^Други имена ​ |anti-Toxocara IgG enzyme immunoassay ​ |
 ^Материал ​ |Серум или плазма ​ | ^Материал ​ |Серум или плазма ​ |
 ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
-^Условия за пробовземане |Няма, но поне един час след хранене ​ | +^Условия за пробовземане |няма ​специфични  | 
-^Референтни стойности ​ |отрицателен |+^Референтни стойности ​ |<​0.9 ​отрицателен, 0.9-1.1 граничен >1.1 положителен  ​|
 ===== Информация за пациенти ===== ===== Информация за пациенти =====
 ==== Същност на изследването ==== ==== Същност на изследването ====
parasitology/toxocara.txt · Последна промяна: 10.06.2019 14:14 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki