Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

parasitology:toxoplasma [10.06.2019 14:05] (текуща)
admin създадена
Ред 1: Ред 1:
 +====== Токсоплазмоза IgA (Toxoplasma gondii) ELISA ====== 
 +^LOINC ​ |10723-5 | 
 +^Кратко наименование|Токсоплазмоза IgA (Toxoplasma gondii) ELISA | 
 +^Пълно наименование на теста|определяне на IgA антитела срещу причинителя на токсоплазмоза Toxoplasma gondii | 
 +^Мерни единици ​ |Ratio; полуколичествен метод ​ | 
 +^Методика ​ |имуноензимен тест (ELISA) | 
 +^Други имена ​ |anti-Toxoplasma gondii IgA enzyme immunoassay ​ | 
 +^Материал ​ |Серум или плазма ​ | 
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 48 часа | 
 +^Условия за пробовземане |няма специфични | 
 +^Референтни стойности ​ |<0.8 отрицателен,​ 0.8-1.1 граничен , >1.1 положителен |
parasitology/toxoplasma.txt · Последна промяна: 10.06.2019 14:05 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki