Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

parasitology:trihineloza [10.06.2019 14:09] (текуща)
admin създадена
Ред 1: Ред 1:
 +====== Трихинелоза IgG - ELISA ====== 
 +^LOINC ​ |6563-1 | 
 +^Кратко наименование|Трихинелоза IgG - ELISA | 
 +^Пълно наименование на теста|определяне на IgG антитела срещу причинителя на трихинелоза Trichinella spiralis | 
 +^Мерни единици ​ |Ratio; полуколичествен метод ​ | 
 +^Методика ​ |имуноензимен тест (ELISA) | 
 +^Други имена ​ |anti-Trichinella spiralis IgG enzyme immunoassay ​ | 
 +^Материал ​ |Серум или плазма ​ | 
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 48 часа | 
 +^Условия за пробовземане |няма специфични | 
 +^Референтни стойности ​ |<9 отрицателен,​ 9-11 неопределен,​ >11 положителен ​ |
parasitology/trihineloza.txt · Последна промяна: 10.06.2019 14:09 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki