EGFR

Защо да правя теста?

Мутационният тест EGFR може да се използва за определяне на EGFR мутационния статус на белодробен тумор (НДРБД) на даден пациент. Информацията е важна за определяне на най-добрите варианти за лечение на пациента с НДРБД в напреднал стадий.

Как мога да направя теста?

Тестът се прави с ДНК проба, изолирана от фиксирана във формалин и включена в парафин (FFPET) туморна тъкан белодробен карцином (НДРБД) (от тумори след резекция или биопсии). За теста са необходими срезове пациентска проба от белодробен карцином (НДРБД) с дебелина 5µm, за да се извърши чрез описаната процедура.

Какъв тип проба трябва да изпратя в лабораторията?

За извършване на теста са необходими FFPET срезове от тумор с дебелина 5µm, поставени върху предметното стъкло (най-малко две чисти предметни стъкла ). Тестът може да се направи на първични или метастатични лезии.

Един срез от 5 µm се оцветява с багрилата хематоксилин и еозин (H&E), за да се определи дали тъканният срез съдържа достатъчно туморно съдържание за извършване на теста.

Може да е необходимо още едно предметно стъкло, за да е сигурно, че лабораторията може да извърши теста, ако в едното от стъклата туморното съдържание не е достатъчно.

Има ли нещо друго, което трябва да знам?

За теста трябва да се предоставят чисти предметни стъкла. За предпочитане е стъклата да са с етикет за по-добра проследяемост, с покривно стъ