Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
patology:egfr [20.11.2013 14:02]
admin
patology:egfr [21.11.2013 10:39] (текуща)
cibalab
Ред 8: Ред 8:
 **Как мога да направя теста?​** **Как мога да направя теста?​**
  
-Тестът EGFR се извършва в молекулярна лаборатория. ​Тестът се прави с ДНК проба, изолирана от фиксирана във формалин и включена в парафин (FFPET) туморна тъкан белодробен карцином (НДРБД) ​+ Тестът се прави с ДНК проба, изолирана от фиксирана във формалин и включена в парафин (FFPET) туморна тъкан белодробен карцином (НДРБД) ​
 (от тумори след резекция или биопсии). (от тумори след резекция или биопсии).
 За теста са необходими срезове пациентска За теста са необходими срезове пациентска
Ред 16: Ред 16:
 **Какъв тип проба трябва да изпратя в лабораторията?​** **Какъв тип проба трябва да изпратя в лабораторията?​**
  
-За извършване на теста са необходими FFPET срезове от тумор с дебелина 5µm, поставени върху предметното стъкло (общо две чисти предметни стъкла). Тестът може да се направи на първични или метастатични лезии.+За извършване на теста са необходими FFPET срезове от тумор с дебелина 5µm, поставени върху предметното стъкло (най-малко две чисти предметни стъкла ). Тестът може да се направи на първични или метастатични лезии.
  
 Един срез от 5 µm се оцветява с багрилата хематоксилин и еозин (H&E), за да се определи дали тъканният срез съдържа достатъчно туморно съдържание за извършване на теста. Един срез от 5 µm се оцветява с багрилата хематоксилин и еозин (H&E), за да се определи дали тъканният срез съдържа достатъчно туморно съдържание за извършване на теста.
patology/egfr.txt · Последна промяна: 21.11.2013 10:39 от cibalab
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki