Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
patology:ish [10.10.2012 14:02]
admin
patology:ish [10.12.2012 17:59] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
 +====== Dual ISH-HER2 in situ хибридизация (HER2 ISH) ======
 +
 +Определянето на HER 2 генния статус чрез ISH e наложително, ​
 +когато резултатът от имунохистохимичното изследване е двусмислен, ​
 +тоест HER 2  резултатът,​ получен при имунохистохимичното изследване е 2+. 
 +ISH изследването дава информация със сигурност дали HER 2 статусът е позитивен или негативен.Определянето на Her 2  генния ​ статус в тъканни проби от парафиново блокче по метода : сребърна ин ситу хибридизация ( SISH) също е с важна диагностична и терапевтична стойност.Наложително е ,​когато резултатът от имунохистохимичното изследване на HER 2 е двусмислен(2+). ​
 +Информацията е необходима за определяне на най-добрите варианти за лечение на пациенти с рак на млечна жлеза.
 +Важната роля на този фактор изисква HER2 статусът при раковото болни да се установи задължително още при поставяне на първоначалната диагноза. Позитивен HER2 тест показва,​ че раковите клетки на пациента произвеждат твърде много HER2 протеин. Промяна в гените,​ които са отговорни за производството на протеина HER2, причинява неговото увеличаване.
 +SISH изследването чрез INFORM HER2 Dual ISH  дава сигурна ​ информация ,дали HER 2 статусът е позитивен или негативен.
  
patology/ish.txt · Последна промяна: 10.12.2012 17:59 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki