Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
patology:mms [29.07.2020 17:26]
admin [КЛИНИЧНО ЗНАЧЕНИЕ НА МИКРОСАТЕЛИТНАТА НЕСТАБИЛНОСТ]
patology:mms [29.07.2020 17:32]
admin [КЛИНИЧНО ЗНАЧЕНИЕ НА МИКРОСАТЕЛИТНАТА НЕСТАБИЛНОСТ]
Ред 24: Ред 24:
   * Пациенти с КРК и наличие на ≥ 2 родственици от първа или втора линия с Линч синдром-свързани тумори,​ без значение от възрастта при поставяне на диагнозата.   * Пациенти с КРК и наличие на ≥ 2 родственици от първа или втора линия с Линч синдром-свързани тумори,​ без значение от възрастта при поставяне на диагнозата.
  
-  * *синхронни тумори ​(две или повече неоплазми,​ диагностицирани при един пациент по едно и също време или при поява на втората неоплазма до 6 месеца след първоначално диагностицираната)+(*синхронни тумори ​две или повече неоплазми,​ диагностицирани при един пациент по едно и също време или при поява на втората неоплазма до 6 месеца след първоначално диагностицираната)
  
-  * **метахронни тумори ​(поява на втора неоплазма най-малко 6 месеца след първоначално диагностицираната) +(*метахронни тумори-поява на втора неоплазма най-малко 6 месеца след първоначално диагностицираната) 
-  * *** Линч синдром-свързани тумори*** ( най-често ЕК, по- рядко карциноми на яйчници,​ стомах,​ тънко черво, панкреас,​ жлъчни пътища,​ уретер,​ бъбречно легенче,​ мозъчни тумори)+ 
 +(*Линч синдром-свързани тумори ​най-често ЕК, по- рядко карциноми на яйчници,​ стомах,​ тънко черво, панкреас,​ жлъчни пътища,​ уретер,​ бъбречно легенче,​ мозъчни тумори)
  
   * **Прогностично значение на MSI**: Установяването на MSI тумори се свързва с благоприятна прогноза за пациентите. ​   * **Прогностично значение на MSI**: Установяването на MSI тумори се свързва с благоприятна прогноза за пациентите. ​
patology/mms.txt · Последна промяна: 29.07.2020 17:32 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki