Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
pcr:a_pneumonia [10.06.2019 15:07]
admin
pcr:a_pneumonia [10.06.2019 15:10] (текуща)
admin
Ред 35: Ред 35:
 ==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ==== ==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ====
 Chlamydia pneumoniae, Мусорlasma pneumoniae и Legionella pneumophila се доказват ​ от  материали от дихателни пътища:​ Chlamydia pneumoniae, Мусорlasma pneumoniae и Legionella pneumophila се доказват ​ от  материали от дихателни пътища:​
-  ​ + 
-  * ендотрахеални аспиратибронхоалвеоларен лаваж или храчка; +  ​* **ендотрахеални аспирати** 
-  * назо- или орофарингеален секрет; +  * **бронхоалвеоларен лаваж или храчка** 
-  * назофарингеални аспирати;+  ​* **назо- или орофарингеален секрет** 
 +  ​* **назофарингеални аспирати**
  
 Материалите за изследване се вземат максимално бързо след появата на клиничните симптоми - максимум 24 до 48 часа след началото на заболяването. Материалите за изследване се вземат максимално бързо след появата на клиничните симптоми - максимум 24 до 48 часа след началото на заболяването.
pcr/a_pneumonia.txt · Последна промяна: 10.06.2019 15:10 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki