Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
pcr:bkv_dna [04.06.2019 11:46]
admin
pcr:bkv_dna [04.06.2019 15:00]
admin
Ред 1: Ред 1:
 ====== BKV количествен PCR (Viral Load) Полиома вирус ====== ====== BKV количествен PCR (Viral Load) Полиома вирус ======
  
-^LOINC ​ |14749- |+^LOINC ​ |41480- |
 ^Кратко наименование|BKV DNA quantitative ​ | ^Кратко наименование|BKV DNA quantitative ​ |
 ^Пълно наименование на теста|Количествен ДНК тест за BKV Полиома вирус ​ анализ | ^Пълно наименование на теста|Количествен ДНК тест за BKV Полиома вирус ​ анализ |
Ред 33: Ред 33:
   * Венозна кръв взета във PPT вакутейнер с K2EDTA ​ с гел-бариера за отделяне на плазма   * Венозна кръв взета във PPT вакутейнер с K2EDTA ​ с гел-бариера за отделяне на плазма
   * Урина – произволна порция,​ отделена в стерилен конетйнер без консервант.   * Урина – произволна порция,​ отделена в стерилен конетйнер без консервант.
-<note important>​!</​note> Пробите се използват само за определяне на BK вирус.+  ​<note important>​Пробите се използват само за определяне на BK вирус.</​note>​
 ==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ==== ==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ====
 Откриване на вирусен товар в плазмата е показател за активна инфекция. Откриване на вирусен товар в плазмата е показател за активна инфекция.
pcr/bkv_dna.txt · Последна промяна: 04.06.2019 15:00 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki