Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
pcr:cmv_dna [04.06.2019 10:21]
admin
pcr:cmv_dna [04.06.2019 10:24] (текуща)
admin
Ред 43: Ред 43:
  
 ===== Информация за лекари ===== ===== Информация за лекари =====
-За повече информация вижте тук:​cmv1-statia.doc+За повече информация вижте тук:{{:virus:​cmv1-statia.doc|}}
 ===== Информация за партьори ===== ===== Информация за партьори =====
 Изследването се работи всяка сряда. Минимално необходимо количество плазма - 0,5 ml. Пробата трябва да се вземе с EDTA плазма гел епруветка. Епруветката се центрофугира и не се отделя плазмата в друг носител. Да не се използва за други изследвания,​ поради опасност от контаминация. Когато се изследва амниотична течност,​ урина или секрет от букална лигавица,​ поради спецификата на типа проба е възможно резултатите да се интерпретират по-скоро като качествен тест (особено при секрет от букална лигавица). Изследването се работи всяка сряда. Минимално необходимо количество плазма - 0,5 ml. Пробата трябва да се вземе с EDTA плазма гел епруветка. Епруветката се центрофугира и не се отделя плазмата в друг носител. Да не се използва за други изследвания,​ поради опасност от контаминация. Когато се изследва амниотична течност,​ урина или секрет от букална лигавица,​ поради спецификата на типа проба е възможно резултатите да се интерпретират по-скоро като качествен тест (особено при секрет от букална лигавица).
pcr/cmv_dna.txt · Последна промяна: 04.06.2019 10:24 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki